.

       

priac praha

Dne 24. října 2017 se uskutečnil kulatý stůl k rozhodčímu řízení za účasti zástupců Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze (Dr. Vít Horáček, Dr. Vladana Vališová), Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR (prof. Marie Karfíková, prof. Květoslav Růžička), Českomoravské komoditní burzy Kladno (Ing. Jaromír Čermák) a pléna mezinárodního rozhodčího soudu při Mezinárodní obchodní komoře v Paříži (ICC - prof. Alexander J. Bělohlávek).

Cílem bylo zejména upozornit na nutnost renesance rozhodčího řízení, aby rozhodčí řízení bylo tím nejlepším řešením sporů v podnikatelské sféře. Byly zdůrazněny zejména požadavky na kvalitu rozhodců, jejich zodpovědnost a etiku rozhodování. Samostatným tématem je pak spolupráce stálých rozhodčích soudů, které by společně ke zlepšení rozhodčího řízení měly přispět.

foto 7