.

       

priac praha

Vážené dámy a pánové,

rádi bychom zájemce o rozhodčí řízení a zejména rozhodčí řízení u Mezinárodního soudu při Českomoravské komoditní burze pozvali k účasti na školení, které se bude konat v následujících termínech:

7.3.2019 od 9:00 hod.
14.3.2019 od 9:00 hod.

Detaily budou uveřejněny v dostatečném časovém předstihu.

Těšíme se na Vaši účast.