.

       

priac praha

Vážení

níže najdete detaily prvního setkání rozhodců a školení rozhodců Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze - věnujte prosím pozornost změně místa konání:

datum konání: 7.3.2019 a 14.3.2019

místo konání: Svaz českých a moravských výrobních družstev, Václavské náměstí 21, 113 60 Praha 1

program:

7.3.2019

8:45 – 9:00 hod. prezence účastníků

9:00 – 9:15 hod. představení Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze (Vít Horáček)

9:15 – 9:30 hod. představení Českomoravské komoditní burzy Kladno (Jaromír Čermák)

9:30 – 12:00 hod. prezentace Řádu Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze (Alexander Bělohlávek)

 

14.3.2019

8:45 – 9:00 hod. prezence účastníků

9:00 – 10:00 hod. představení Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze a Řádu Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze (Vít Horáček)

10:00 – 12:00 hod. Mediační pravidla (Martin Svatoš)

 

Těšíme se na viděnou.