.

       

priac praha

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze uzavřel s VIAC - Vienna International Arbitral Centre smlouvu o spolupráci.