.

       

priac praha

Předávání cen za Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze

Dne 22. února 2020 se uskutečnil v pražském Obecním domě tradiční Právnický ples pořádaný nejstarším českým studentským právnickým spolkem na Právnické fakultě UK v Praze „Všehrd“. Hlavním partnerem byla též Českomoravská komoditní burza Kladno spolu s Mezinárodním rozhodčím soudem při Českomoravské komoditní burze. Při této příležitosti burza organizovala už tradiční burzovní soutěž, která v letošním roce zaznamenala rekordní zájem účastníků plesu. Na fotografii z udělování cen vítězům zleva Ing. Pavel Štorkán, předseda burzovní komory Českomoravské komoditní burzy Kladno, prof. Alexander J. Bělohlávek, místopředseda Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze, moderátorka večera Daniela Písařovicová a vítězové burzovní hry.