.

       

priac praha

Předávání cen za PRIAC na Právnickém plese

Dne 26. března 2022 se opět uskutečnil v pražském Obecním domě tradiční Právnický ples pořádaný nejstarším českým studentským právnickým spolkem na Právnické fakultě UK v Praze „Všehrd“. Letošní ples se konal pod záštitou předsedy Ústavního soudu ČR JUDr. Pavla Rychetského, dr. h. c. Již tradičně byla hlavním partnerem Českomoravská komoditní burza Kladno spolu s PRIAC. Velkého zájmu se i tento rok těšila burzovní soutěž organizovaná Českomoravskou komoditní burzou Kladno, která v letošním roce překonala očekávání a zájem účastníků plesu o hru byl zcela mimořádný. Ceny vítězům burzovní hry předával za PRIAC osobně předseda rozhodčího soudu JUDr. Vít Horáček, Ph.D., MBA.

image001

image002