.

       

priac praha

Burzovní komora Českomoravské komoditní burzy Kladno znovuzvolila pro následující funkční období v letech 2022 – 2027 do předsednictva PRIAC všechny jeho původní členy působící ve funkčním období předchozím. PRIAC tak i v následujících letech povede předsednictvo ve složení JUDr. Vít Horáček, Ph.D., MBA (předseda), Ing. Jaromír Čermák (místopředseda), Prof., Prof.zw., Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, dr.h.c. (místopředseda), Daniela Novotná (tajemník), Mgr. Štěpán Holub a JUDr. David Řezníček, LL.M., Ph.D.

hands making equipment