.

       

priac praha

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) stvrdil podpisem dohodu o spolupráci se svým tureckým protějškem ITOTAM. Tato významná arbitrážní centra se dohodla na navázání trvalé spolupráce s cílem přispět ke zkvalitnění česko-tureckých obchodních vztahů, nabídnout českým podnikatelům působícím v Turecku a v širším regionu východního Středomoří, a zároveň tureckým podnikatelům působícím v Česku a ve střední Evropě, mezinárodně uznávanou platformu pro řešení sporů, která bude schopna řešit jejich případné spory z obchodních transakcí. Podnikatelské subjekty budou moci využít podpory obou rozhodčích institucí.

Smlouvu o spolupráci s ITOTAM v Istanbulu podepsal za českou stranu Alexander J. Bělohlávek, místopředseda předsednictva PRIAC. Za vedení ITOTAM připojila svůj podpis paní Ebru Şensöz Malkoç. Za tureckou stranu se dále zúčastnili generální tajemnice ITOTAM Senem Bahçekapili Vincenzi a pan M. Buğrahan Helvaci, vedoucí právního týmu soudu ITOTAM.

Obě instituce, PRIAC a ITOTAM, se zavázaly, že budou vzájemně informovat podnikatelské subjekty v České republice a v Turecku o možnosti alternativního řešení sporů formou institucionálního rozhodčího řízení u PRIAC a ITOTAM. Obě mezinárodní rozhodčí instituce budou spolupracovat mimo jiné také na vzdělávání odborníků i široké podnikatelské veřejnosti pořádáním společných vzdělávacích akcí a konferencí.

Prvním praktickým výsledkem uzavřené dohody bude zorganizování elektronického semináře, jenž se má uskutečnit ještě letos v listopadu. Příspěvek za českou stranu na semináři se zřejmě bude týkat základních principů rozhodčího řízení v Česku a v Turecku, významu rozhodčího řízení a vykonatelnosti rozhodčích nálezů.

PRIAC o mezinárodní aktivitě v tomto regionu informoval svého významného partnera - Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR). Spolupráce PRIAC a ITOTAM má význam pro členy SP ČR s obchodními vztahy v Turecku a v celém regionu východního Středomoří a severní Afriky. Pokud budou firmy exportující z České republiky do Turecka nebo importující zboží z Turecka do ČR preferovat ve smlouvách rozhodčí doložky k PRIAC nebo ITOTAM, posílí tím výrazným způsobem právní jistoty svých obchodních případů.

PRIAC podpis dohody s ITOTAM