.

       

priac praha

 

Osobní údaje:  
   
Jméno:  JUDr. David Řezníček, LL.M., Ph.D. 
Kontaktní údaje:                             Krajinská 281/44, 370 01 České Budějovice 
URL:  www.reznicek.com, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 386 323 247 

Země profesního působení:        Česká republika 

Vzdělání a kvalifikace:                  
období:  název organizace, obor studia, získaný titul: 
   
2013 – 2015  


Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Doktorské studium, Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu (Ph.D.)
Dizertační práce na téma Institucionální mezinárodní obchodní arbitráž. 
2012

Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta
Státní rigorózní zkouška, Mezinárodní právo soukromé (JUDr.)  
2011 – 2012

London International Graduate School
titul MASTER OF LAWS (LL.M.) 
1995 – 2000

Západočeská univerzita, Právnická fakulta
Magisterské studium, obor právo (Mgr.) 

Profesní zkušenosti:                     
období:   název společnosti, město, vykonávaná pozice:  
   
(2005 do současnosti) 


Advokát - partner
Řezníček & Co. s.r.o., advokátní kancelář
Krajinská 281/44, 370 01 České Budějovice 
(2019 do současnosti) 


Člen předsednictva rozhodčího soudu
Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze
Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 
(2006 do současnosti)


Rozhodce stálého rozhodčího soudu
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1
(2017 do současnosti) 


Rozhodce stálého rozhodčího soudu
Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze
Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5 
(od 2016 do současnosti) 


Odborný asistent s vědeckou hodností
Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity,
J. Boreckého 1167/27 370 11 České Budějovice 
(2014 do současnosti)


Externí lektor
Katedra pedagogiky a psychologie, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity,
Dukelská 9, 370 01 České Budějovice
(2006 – 2013) 


Externí lektor
Katedra práva, Fakulta managementu při VŠE v Praze
Jarošovská 1117/II, 377 01 Jindřichův Hradec 
(2004 – 2006)

Člen dozorčí rady
KOH-I-NOOR holding a.s., Baarova 769/45, 140 00 Praha 4 
(2002 – 2003)

Člen dozorčí rady
KOH-I-NOOR HARDTMUTH a.s., F.A.Gerstnera 21/3, 370 01 České Budějovice

Jazyková vybavenost:
Anglický jazyk - A
Německý jazyk - C

[A] – plynulá odborná znalost se schopností vést aktivně ústní jednání a zpracovávat procesní usnesení a nálezy bez jakékoli podpory třetí osoby, [B] – aktivní odborná znalost, avšak v případě zpracovávání rozhodnutí nutná alespoň dílčí podpora třetí osoby, [C] – pasivní znalost se schopností pracovat s listinami v jazyce bez nutností překladu.


Členství v profesních a odborných organizacích:
Česká advokátní komora


Zkušenosti s rozhodčím řízení v domácím prostředí (počet sporů):

- předseda senátu:  ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více 
- člen senátu:  ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ✖️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více
- jako samostatný rozhodce:       ◻️ do 20         ✖️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více

Zkušenosti s rozhodčím řízení s mezinárodním prvkem:

- předseda senátu:  ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více 
- člen senátu:  ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více
- jako samostatný rozhodce:       ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více

Zkušenosti s rozhodčím řízením podle těchto pravidel:
UNCITRAL
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze


Zápis na seznamech (listinách) u těchto stálých rozhodčích institucí:
Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze, Holečkova 103/31, 150 00 Praha 5
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR, Vladislavova 1390/17, 110 00 Praha 1


Publikační činnost:
http://www.reznicek.com/images/Prehled%20publikacni%20cinnosti%202014-2022_20220830.pdf