.

       

priac praha

 

Osobní údaje:  
   
Jméno:  Prof., Dr. iur. et Mgr., Ing. Alexander Bělohlávek
Kontaktní údaje:                             Jana Zajíce 32, 170 00 Praha 7
URL: 

www.legalservices.cz, www.recht.cz, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tel.: +420 / 224 313 407, +420 / 233 379 834, Mob: +420 / 602 / 30 54 86
Fax: +420 / 226 013 892, +420 / 226 013 640, +420 / 220 571 149


Země profesního působení:        Česká republika 

Vzdělání a kvalifikace:                  
období:  název organizace, obor studia, získaný titul: 
   
1987 – 1988   Právnická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (dnes Masarykova univerzita) Brno)
1988 – 1991

Právnická fakulta UK v Praze
Ústav mezinárodních vztahů a mezinárodního práva při právnické fakultě UK v Praze (titul „Mgr.“ Úplná právní kvalifikace od roku 1991.)
1986 – 1990

Ekonomická fakulta
obor: zahraničně hospodářské vztahy, nostrifikace Ministerstvem školství ČR v 1996 („inženýr“ / „inženýr ekonomie“)
1991 – 1993

Postgraduální studium, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
obor: Civilní právo I (obhajoba disertační práce: prosinec 1993) („Dr.“)

Profesní zkušenosti:                     
období:   název společnosti, město, vykonávaná pozice:  
   
1993 – 1994 Komerční právník
1994 – dosud Advokát

1991 – 1996

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze / Česká republika, odborný asistent
(Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního;
katedra obchodního a hospodářského práva – předměty:
obchodní právo, mezinárodní právo soukromé, právo mezinárodního obchodu).
Dnes na této právnické fakultě člen komisí pro státní doktorské zkoušky v postgraduálním studiu.

1992 - dosud

Profesor na katedře práva
Ekonomická fakulta VŠB Technická univerzita Ostrava / Česká republika
(od 1. 4. 2001 profesor katedry práva, 1996 do III. 2001: docent tamtéž,
1992-1996: odborný asistent tamtéž; garant oboru: ekonomika a právo v podnikání,
člen oborové rady pro doktorské studium, garant předmětu:
právo mezinárodního obchodu a právní předpisy v ekonomice a v podnikání,
garant akreditovaného oboru postgraduálního a doktorského studia v jazyce českém a německém ad.)
2012 - 2018


Profesor („profesor zwyczajny“, řádný profesor)
a vedoucí ústavu mezinárodního práva na Varšavské akademii managementu
– Univerzitě Collegium Humanum, Polsko
2015 - dosud

Profesor na katedře mezinárodního práva
Fakulta právnická, Západočeská universita


Jazyková vybavenost:
čeština, němčina, slovenština, angličtina, ruština – A
polština – B
ukrajinština, islandština – C


[A] – plynulá odborná znalost se schopností vést aktivně ústní jednání a zpracovávat procesní usnesení a nálezy bez jakékoli podpory třetí osoby, [B] – aktivní odborná znalost, avšak v případě zpracovávání rozhodnutí nutná alespoň dílčí podpora třetí osoby, [C] – pasivní znalost se schopností pracovat s listinami v jazyce bez nutností překladu.


Členství v profesních a odborných organizacích:
ABA – Americká Advokátní Asociace (American Bar Association), člen sekce pro mezinárodní právo; ArbAut – Rakouské sdružení pro rozhodčí řízení (Österreichische Assotiation für Schiedsverfahren); ASA – Švýcarská asociace pro rozhodčí řízení (Swiss Arbitration Association); ASIL – Americká společnost pro mezinárodní právo (American Association of International Law); ČAK – Česká advokátní komora; ČES – Česká ekonomická společnost; ČSMP – Česká společnost pro mezinárodní právo; DIS – Německý institut pro rozhodčí řízení (Deutsches Institut für Schiedsverfahren); DTSW – Německo-české a německo-slovenské hospodářské sdružení (Deutsch-Tschechische und Deutsch-Slowakische Wirtschaftsvereinigung); IBA – Mezinárodní advokátní asociace (International Bar Association); ICC – International Chamber of Commerce; ICC WBLI – ICC World Business Law Institute (Institut pro mezinárodní obchodní právo při Mezinárodní obchodní komoře); ILA – Asociace pro mezinárodní právo (International Law Association, Headquarters Branch, London); Právní společnost Anglie a Walesu (Law Society of England and Wales, přidružený člen); Německo-české sdružení právníků (Deutsch-Tschechische Juristenvereinigung / Německo – Česká republika); Německo-ruská obchodní komora (Deutsch-Russische Handelskammer; Frankfurt a.M. / Německo); RAA – Ruská arbitrážní asociace, Moskva, Rusko; WJA – Světová asociace právníků (The World Jurist Association, Washington D.C., USA – bývalý prezident WJA) a řada dalších.


Zkušenosti s rozhodčím řízení v domácím prostředí (počet sporů):

- předseda senátu:  ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ✖️ 100 a více 
- člen senátu:  ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ✖️ 100 a více
- jako samostatný rozhodce:       ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ✖️ 100 a více

Zkušenosti s rozhodčím řízení s mezinárodním prvkem:

- předseda senátu:  ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100      ✖️ 100 a více 
- člen senátu:  ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100      ✖️ 100 a více
- jako samostatný rozhodce:       ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100      ✖️ 100 a více

Zkušenosti s rozhodčím řízením podle těchto pravidel:
Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR (Praha); Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (Praha); ICC International Court of Arbitration, VIAC (Vídeň, Rakousko), Mezinárodní rozhodčí soud při ICC (Paříž, Francie) (v letech 2009 – 2018 člen Mezinárodního rozhodčího soudu při ICC); MKAS (Moskva, Rusko), Rozhodčí soud při Hospodářské komoře Litvy (Vilnius, Litva), SA KIG (Varšava, Polsko); MKAS při BelTPP (Minsk, Bělorusko); MKAS při TPPU (Kiev, Ukrajina); AAA (New York, USA); PCA (Den Haag, Nizozemsko), SCC (Stockholm, Švédsko), UNCITRAL a mnoho dalších.


Zápis na seznamech (listinách) u těchto stálých rozhodčích institucí:
Mezinárodní rozhodčí soud při ČMKB (Praha, ČR), Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR (Praha, ČR), VIAC (Vídeň, Rakousko), MKAS při TPPRF (Moskva, Rusko), Rozhodčí středisko při ruském Svazu průmyslu a podnikatelů – RSPP (Moskva, Rusko), MKAS při TPPU (Kiev, Ukrajina), Mezinárodní rozhodčí soud při Obchodní a průmyslové komoře Moldavska (Kišiněv, Moldavsko); Rozhodčí soud pro obchodní spory při Obchodní a průmyslové komoře Litvy (Vilnius, Litva); Mezinárodní rozhodčí soud Kazachstánu (Alma Ata; Kazachstán); Rozhodčí soud při Obchodní a průmyslové komoře Slovinska (Ljubljana, Slovinsko); Mezinárodní obchodní rozhodčí soud při Obchodní a průmyslové komoře Běloruska (Minsk, Bělorusko); Mezinárodní rozhodčí soud při Ústavu pro mezinárodní právo soukromé (Sofia, Bulharsko); Mezinárodní rozhodčí soud při Obchodní a průmyslové komoře Rumunska (Bukurešť, Rumunsko); Rozhodčí soud při Hospodářské komoře Polska (Varšava, Polsko); Regionální středisko pro rozhodčí řízení v Kuala Lumpur / Mezinárodní asijské rozhodčí centrum (Kuala Lumpur, Malajsko); Pátá arbitrážní komise Harbin (Harbin, Čína); Mezinárodní rozhodčí soud Shenzhen – Shenzhen Arbitration Commission & Jihočínská mezinárodní ekonomická a obchodní komise pro rozhodčí řízení (Shenzhen; Čína) a další. Panelista pro řešení sporů z bilaterální obchodní smlouvy v oblasti trvale udržitelného rozvoje mezi EU a Kolumbií; panelista pro řešení sporů z bilaterální obchodní smlouvy v oblasti trvale udržitelného rozvoje mezi EU a Peru a další v oblasti sporů podle mezinárodního práva.


Publikační činnost:
Od roku 1989 evidováno více než 470 publikovaných prací, z toho přes 150 monografií (jediný autor i člen autorského kolektivu). Z celkového počtu publikovaných prací více než polovina publikována v zahraničí. Jazyky publikací (vč. monografií): angličtina, čeština, francouzština, němčina, polština, ruština, rumunština, španělština a ukrajinština. Citace (tuzemské a v zahraničí): přibližně 3.000. Tuzemské a zahraniční recenze vlastních publikovaných prací: více než 100 publikovaných recenzí knih.
Podrobný přehled viz https://www.legalservices.cz/wp-content/uploads/2019/03/AB-publikace.pdf.