Osobní údaje:  
   
Jméno:  JUDr. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Kontaktní údaje:                             E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
URL:  https://www.linkedin.com/in/jan-brodec-4b670b10/ 

Země profesního působení:        Česká republika 

Vzdělání a kvalifikace:                  
období:  název organizace, obor studia, získaný titul: 
   
2006   Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Ph.D.
2005

Právnická fakulta Univerzity Konstanz (Universität Konstanz), Německo
LL.M.
2004

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
JUDr. (Doktor práv)
2003

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Mgr. (Master of Laws) – summa cum laude

Profesní zkušenosti:                     
období:   název společnosti, město, vykonávaná pozice:  
   
současnost

Katedra obchodního práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, odborný asistent
(v oboru mezinárodního práva soukromého a práva mezinárodního obchodu)
současnost

Soudní znalec v oboru:
Právní vztahy k cizině, specializace (mimo jiné): mezinárodní obchod, rozhodčí řízení, mezinárodní právo soukromé 
současnost

Advokát, partner
BRODEC & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, Praha

Jazyková vybavenost:
Anglický jazyk – A
Německý jazyk – A 
Český jazyk – A[A] – plynulá odborná znalost se schopností vést aktivně ústní jednání a zpracovávat procesní usnesení a nálezy bez jakékoli podpory třetí osoby, [B] – aktivní odborná znalost, avšak v případě zpracovávání rozhodnutí nutná alespoň dílčí podpora třetí osoby, [C] – pasivní znalost se schopností pracovat s listinami v jazyce bez nutností překladu.


Členství v profesních a odborných organizacích:
ICC Czech Republic – Členství v komisi pro Mezinárodní rozhodčí řízení
Česká advokátní komora
Fotbalová asociace České republiky – člen Sboru rozhodců FAČR


Zkušenosti s rozhodčím řízení v domácím prostředí (počet sporů):

- předseda senátu:  ◻️ do 20         ✖️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více 
- člen senátu:  ◻️ do 20         ✖️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více
- jako samostatný rozhodce:       ◻️ do 20         ✖️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více

Zkušenosti s rozhodčím řízení s mezinárodním prvkem:

- předseda senátu:  ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více 
- člen senátu:  ◻️ do 20         ✖️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více
- jako samostatný rozhodce:       ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více

Zkušenosti s rozhodčím řízením podle těchto pravidel:
RSHKAK CR, ICC, UNCITRAL, CAS, VIAC


Zápis na seznamech (listinách) u těchto stálých rozhodčích institucí:
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky
Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze
Vienna International Arbitral Center
Mezinárodní rozhodčí soud pro sport (CAS)
Sbor rozhodců Fotbalové asociace České republiky 
SCIA (Shenzhen Court of International Arbitration)


Publikační činnost:
Vybrané publikace a ostatní relevantní aktivity
· spoluautor učebnice Právo mezinárodního obchodu (mj. kapitola zaměřená na otázky cenných papírů a e-obchodu), Aleš Čeněk s.r.o., Plzeň, 2019;
·Brodec J. : Vybrané aspekty právních účinků insolvenčního řízení na probíhající rozhodčí řízení v oblasti právních poměrů s mezinárodním prvkem, Soukromé právo, č. 7-8/2019. str. 39-43;
· ICC - Prague Arbitration Day 2019 (15.3 2019) - vedoucí panelu: Foreign Substantive Law in Arbitration: How to Ascertain, How to Apply;
· PAUKNEROVÁ, Monika; BRODEC, Jan: Czech Republic, in The Private International Law of Companies in Europe. In: Gerner-Beuerle, Carsten; Mucciarelli, Federico; Schuster, Edmund; Siems, Mathias (Ed.) The Private International Law of Companies in Europe; C.H.Beck, 2019, s. 308-333;
· BRODEC, Jan: Determination of Applicable Law in International Insolvency Proceedings. European and National Perspectives on the Application of the European Insolvency Regulation, Aracne, 2017, s. 83-103;
· BRODEC, Jan: Osobní statut obchodní společnosti v kontextu přeshraničního přemístění sídla, Obchodněprávní revue, 2016, str. 273-278;
· BRODEC, Jan; JANEČEK, Václav: How Does the Substantial Modification of a Public Contract Affect Its Legal Regime? (2015) in Public Procurement Law Review, s. 90 – 105;
· spoluautor komentáře Zákon o mezinárodním právu soukromém: komentář. Vyd. 1. Wolters Kluwer ČR, Praha, 2013 (komentář k § 81-83 – cenné papíry a investiční nástroje a § 111-116 – mezinárodní insolvenční právo);
· spoluautor kapitoly Czech Republic and Slovakia, in “the application of foreign law by judicial and non-judicial authorities”; in sborník Application of Foreign Law (ed. Esplugues Mota, Carlos a kol.), Sellier – DE GRUYTER, Mnichov 2011;