.

       

priac praha

 

Osobní údaje:  
   
Jméno:  Dr. Vít Horáček
Kontaktní údaje:                             Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
URL:  www.legalite.cz, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Země profesního působení:        Česká republika 

Vzdělání a kvalifikace:                  
období:  název organizace, obor studia, získaný titul: 
   
1993  

Univerzita Karlova v Praze
(Ph.D.)
1986 - 1991

Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
(specializace: Mezinárodní právo soukromé a veřejné)
1999

Euroforum
MBA Program
1991 – 1993

Krátkodobé studijní pobyty na univerzitách
v Helsinkách - Finsko, Passau - Německo, Strasbourgu - Francie a Kodani - Dánsko
1993 Postgraduální studium na University of Birmingham
působení v advokátních kancelářích v Londýně a Glasgow, UK, září - listopad 1993

Profesní zkušenosti:                     
období:   název společnosti, město, vykonávaná pozice:  
   
1990 – 1992


In-house právník různých soukromých společností
poskytování právního poradenství v oblasti managementu společností,
obchodní a právní služby na denní bázi
1992 – 1994

Advokát ve významné české advokátní kanceláři Bubník & Myslil
(specializace: obchodní právo, fúze & akvizice, privatizační projekty, duševní vlastnictví)
1994 – 2015 Advokát a partner v Glatzová & Co.
2016 - doposud Partner v LEGALITÉ advokátní kancelář s.r.o.

Jazyková vybavenost:
čeština, angličtina, francouzština, němčina, ruština – A
slovenština – B

[A] – plynulá odborná znalost se schopností vést aktivně ústní jednání a zpracovávat procesní usnesení a nálezy bez jakékoli podpory třetí osoby, [B] – aktivní odborná znalost, avšak v případě zpracovávání rozhodnutí nutná alespoň dílčí podpora třetí osoby, [C] – pasivní znalost se schopností pracovat s listinami v jazyce bez nutností překladu.


Členství v profesních a odborných organizacích:
člen České advokátní komory
člen Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC)
rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
odborný asistent katedry obchodního práva, Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze (do roku 2017)
člen Mezinárodního rozhodčího soudu ICC v Paříži
rozhodce Mezinárodního arbitrážního soudu pro sport CAS v Lausanne
rozhodce Arbitrážního soudu při Moskevské hospodářské a průmyslové komoře
rozhodce a předseda Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze
rozhodce čínského Shenzhen Court of International Arbitration
člen International Bar Association
člen a rozhodce Fotbalové asociace ČR (FAČR)
člen akademického senátu Vysoké školy ekonomiky a managementu (2001-2004)
člen České společnosti pro mezinárodní právo
člen komise ICC pro ADR
člen správní rady IUSKI - Institut lyžařského práva, z.ú.


Zkušenosti s rozhodčím řízení v domácím prostředí (počet sporů):

- předseda senátu:  ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ✖️ 100 a více 
- člen senátu:  ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ✖️ 100 a více
- jako samostatný rozhodce:       ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ✖️ 100 a více

Zkušenosti s rozhodčím řízení s mezinárodním prvkem:

- předseda senátu:  ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ✖️ 100 a více 
- člen senátu:  ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ✖️ 100 a více
- jako samostatný rozhodce:       ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ✖️ 100 a více

Zkušenosti s rozhodčím řízením podle těchto pravidel:
Rozhodčí soud při HK ČR a AK ČR (Praha); Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (Praha); ICC International Court of Arbitration, VIAC (Vídeň, Rakousko), Mezinárodní rozhodčí soud při ICC (Paříž, Francie); rozhodování podle pravidel různých rozhodčích soudů v Asii; MKAS (Moskva, Rusko); SA KIG (Varšava, Polsko); MKAS při TPPU (Kiev, Ukrajina); AAA (New York, USA); PCA (Den Haag, Nizozemsko), SCC (Stockholm, Švédsko), UNCITRAL a mnoho dalších.


Zápis na seznamech (listinách) u těchto stálých rozhodčích institucí:
člen Mezinárodní obchodní komory v Paříži (ICC)
rozhodce Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR
člen Mezinárodního rozhodčího soudu ICC v Paříži
rozhodce Mezinárodního arbitrážního soudu pro sport CAS v Lausanne
rozhodce Arbitrážního soudu při Moskevské hospodářské a průmyslové komoře
rozhodce a předseda Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze
rozhodce čínského Shenzhen Court of International Arbitration
člen a rozhodce Fotbalové asociace ČR (FAČR)
člen komise ICC pro ADR


Publikační činnost:

Sbírka příkladů z obchodního práva, 4., aktualizované a doplněné vydání, Stanislava Černá a kolektiv – spoluautor, (Wolters Kluwer ČR, a.s.), Praha 2018
Právo obchodních korporací, 1. vydání, Černá S., Štenglová I., Pelikánová I. a kolektiv – spoluautor, Praha, Wolters Kluwer, 2015
Corporate Governance, 1. vydání, Vybrané instituty corporate governance při přeshraničním podnikání, Wolters Kluwer, Praha 2015
Mezinárodní právo procesní (International Civil Procedure), 2. vydání, Česká republika, Juris, 2014
Občanský zákoník. Komentář. Švestka J., Dvořák J., Fiala J. a kolektiv – spoluautor, Wolters Kluwer a.s., 2014
Sbírka příkladů z obchodního práva, 3., aktualizované a doplněné vydání, Stanislava Černá a kolektiv – spoluautor, (Wolters Kluwer ČR, a.s.), Praha 2014
Komentář k zákonu o obchodních korporacích, A.J. Bělohlávek a kolektiv – spoluautor, (Aleš Čeněk), Praha, 2013
Mediace ve velkých advokátních kancelářích, Bulletin advokacie č. 6/2013
Podnikatel a jeho právní vztahy, Scripta Iuridica 13, Stanislava Černá, Stanislav Plíva a kolektiv – spoluautor, UCFI 2013
Mezinárodní právo procesní (International Civil Procedure), Česká republika, Juris, 2013
Nová pravidla o rozhodčím řízení Mezinárodního rozhodčího soudu ICC, Obchodní právo č. 1/2013
WADA Code a jeho uplatnění v praxi, Leviatan Arbitration E-review, Polsko, 2012
Rozhodovací praxe českých rozhodčích soudů, Czech Yearbook of Arbitration (také člen redakční rady), Díl I, Juris, 2011
Sbírka příkladů z obchodního práva, 2., aktualizované a doplněné vydání, Stanislava Černá a kolektiv – spoluautor, (Wolters Kluwer ČR, a.s.), Praha 2011
Mezinárodní praxe výkonu rozhodčích nálezů, European arbitration chamber, Kijev 2010
Sbírka příkladů z obchodního práva, Stanislava Černá a kolektiv – spoluautor (ASPI a.s., 2008)
Arbitráž v České republice (European Arbitration Review 2007 a 2008)
Mezinárodní projekty ve výstavbě (Bulletin advokacie č.5/2006)
Czech Arbitration Court given domain name role (Global Arbitration Review 2/2006)
ADR .eu domény (alternativní řešení sporů), různé články v evropských periodicích, 2006
Řešení sporů v České republice (Law Business Research 2005)
Ochrana hospodářské soutěže v České republice (Kluwer 2003, 2004)
Alternativní řešení sporů v praxi (Právo a podnikání 3/2003)
Pracovní právo v České republice (Kluwer 2002)
Mezinárodní srovnávací studie finančních trhů (Journal of International Banking Law, zvláštní vydání 1998)
Některé problémy veřejného návrhu smlouvy o koupi akcií (Právo a podnikání č.7-8/1998)
Vnitropodniková spořitelna (Ekonom č.32-33/1998)
K ochraně práv minoritních akcionářů akciových společností, jejichž akcie jsou veřejně obchodovatelné (Právo a podnikání č.1/1998)
Omezení odpovědnosti za škodu v obchodních vztazích (Právo a podnikání č.10/1997)
Pracovní právo v České republice (Kluwer 1997)
Změna formy akcie (Právo a podnikání č.7-8/1996)
Rozhodčí řízení v České republice (AIJA International Arbitration Gazette 1/1995)
Rozhodčí řízení v České republice (American Bar Association Newsletter 3/1995)
Komentáře týkající se práva k nemovitostem v periodiku Estates News
Termínové obchody a deriváty v České republice (The Futures & Derivatives Law Review, 1994)
Několik článků v českých právnických časopisech o vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva
Law Crossing Eurasia – From Korea to the Czech Republic, Jaewan Moon, Michal Tomášek – spoluautor, (rW&W Science & New Media Passau/Berlin), Praha, 2015