.

       

priac praha

 

Osobní údaje:  
   
Jméno:  JUDr. Vladana Vališová, LL.M.
Kontaktní údaje:                             Balbínova 27, 120 00 Praha 2
URL:  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., +420 777 133 562
DS: sjhf2kb

Země profesního působení:        Česká republika 

Vzdělání a kvalifikace:                  
období:  název organizace, obor studia, získaný titul: 
   
1985-1989 Právnická fakulta UK, Praha, Právo, JUDr.
1990 Université Catholique de Louvain, Faculté de droit (Belgie), droit international 
1991 The National Forum Foundation, Washington, D.C. (USA) Business Management Training
1992 ČAK, advokátní zkouška
1992 BCPP, Příprava odborníků pro oblast finančního trhu a burzy
2016 – 2018 Akademie medicínského práva a Academy of Health Care Management of University of Pittsburgh School of Law, medicínské právo a bioetika, LL.M.
2017 Asociace mediátorů ČR, mediace

Profesní zkušenosti:                     
období:   název společnosti, město, vykonávaná pozice:  
   
1992 – 2006 Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, člen a místopředseda
1992 – 2010 Burzovní rozhodčí soud při Burze cenných papírů Praha, rozhodce
1993 – dosud Advokát, samostatná praxe
1994 –1996 VŠE, fakulta mezinárodních vztahů, katedra práva, Praha, odborný asistent 
1995 –1997 ČGPS, etická komise Sekce pro asistovanou reprodukci, člen 
1996 VŠE, CESP, Praha, vedení kurzu pro zahraniční studenty
2001 – 2021 RS HK ČR a AK ČR, Praha, rozhodce
2005 – 2006 Komise pro cenné papíry ČR, Praha, člen rozkladové komise
2017 – 2018 RS při ČMKBK, Praha, tajemník
2017 – dosud RS při ČMKBK/ PRIAC, Praha, rozhodce
2018 – dosud Sbor rozhodců FAČR, Praha, rozhodce
2019 - dosud ČLK, Praha, přednášková činnost

Jazyková vybavenost:
Čeština – A
Angličtina, Slovenština – B
Ruština, Francouzština, Španělština – C

[A] – plynulá odborná znalost se schopností vést aktivně ústní jednání a zpracovávat procesní usnesení a nálezy bez jakékoli podpory třetí osoby, [B] – aktivní odborná znalost, avšak v případě zpracovávání rozhodnutí nutná alespoň dílčí podpora třetí osoby, [C] – pasivní znalost se schopností pracovat s listinami v jazyce bez nutností překladu.


Členství v profesních a odborných organizacích:
ČAK


Zkušenosti s rozhodčím řízení v domácím prostředí (počet sporů):

- předseda senátu:  ◻️ do 20         ✖️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více 
- člen senátu:  ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ✖️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více
- jako samostatný rozhodce:       ◻️ do 20         ✖️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více

Zkušenosti s rozhodčím řízení s mezinárodním prvkem:

- předseda senátu:  ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více 
- člen senátu:  ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více
- jako samostatný rozhodce:       ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více

Zkušenosti s rozhodčím řízením podle těchto pravidel:


Zápis na seznamech (listinách) u těchto stálých rozhodčích institucí:
RS HK ČR a AK ČR
PRIAC
Sbor rozhodců FAČR


Publikační činnost:

VALIŠOVÁ, V., DĚDIČ, J., et al. Učebnice Práva. 1st ed. Praha: Prospektrum, 1995. část druhá, díl I., kapitola 1., Fyzické a právnické osoby, p. 43–57. ISBN 80-7175-006-9.
VALIŠOVÁ, V. K některým otázkám asistované reprodukce z pohledu současné právní úpravy. Zdravotnictví a Právo, 1999, vol. 3,
no. 7-8, p. 13–19. ISSN 1211-6432.
VALIŠOVÁ, V. Neminem laedere. Zdravotnictví a Právo, 2000, vol. 4, no. 3, p. 14–15. ISSN 1211-6432.
VALIŠOVÁ, V. K trestnému činu vraždy novorozeného dítěte matkou. Bulletin advokacie, 2000, vol. 2000, no. 4, p. 66–67.
ISSN 1210-6348.
VALIŠOVÁ, V., VALIŠ, P. K právním otázkám krevní transfuze. Zdravotnictví a Právo, 2000, vol. 4, no. 4, p. 5–7. ISSN 1211-6432.
VALIŠOVÁ V. Medicínskoprávní záludnosti a jak se jich vyvarovat zejm. v náročných akutních situacích závažných stavů?;
Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů; Přednáška; 2020
VALIŠOVÁ V. Medicínskoprávní záludnosti a jak se jich vyvarovat, zejm. u závažných stavů a za diagnostické nejistoty. Problémy s defenzivní medicínou a EOL rozhodováním; Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů; Přednáška. 2020