.

       

priac praha

 

Osobní údaje:  
   
Jméno:  Petr Koblovský
Kontaktní údaje:                             Křižíkova 97b, Praha Karlín, 180 00
URL:  www.koblovsky.com
Země profesního působení:        Česká republika 

Vzdělání a kvalifikace:                  
období:  název organizace, obor studia, získaný titul: 
   
2007–2008 YALE LAW SCHOOL, New Haven, Connecticut, USA - LL.M.
2003–2004 JOHANN WOLFGANG GOETHE UNIVERSITY - INSTITUTE FOR LAW AND FINANCE, Frankfurt nad Mohanem, Německo - LL.M. Finance
2001–2009  KARLOVA UNIVERSITA - PRÁVNICKÁ FAKULTA, Praha - Ph.D. 
1994–1999  MASARYKOVA UNIVERSITA - PRÁVNICKÁ FAKULTA, Brno - Mgr. 
Profesní zkušenosti:                     
období:   název společnosti, město, vykonávaná pozice:  
   
2018–2020 DLA PIPER, Prague, Czech Republic
2014–2018 KOCIAN, SOLC, BALASTIK, Prague, Czech Republic
2011–2013 ALLEN & OVERY, Prague, Czech Republic

Jazyková vybavenost:

čeština a angličtina - A
němčina - C

[A] – plynulá odborná znalost se schopností vést aktivně ústní jednání a zpracovávat procesní usnesení a nálezy bez jakékoli podpory třetí osoby, [B] – aktivní odborná znalost, avšak v případě zpracovávání rozhodnutí nutná alespoň dílčí podpora třetí osoby, [C] – pasivní znalost se schopností pracovat s listinami v jazyce bez nutností překladu.


Členství v profesních a odborných organizacích:


Zkušenosti s rozhodčím řízení v domácím prostředí (počet sporů):

- předseda senátu:  ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více 
- člen senátu:  ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více
- jako samostatný rozhodce:       ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více

Zkušenosti s rozhodčím řízení s mezinárodním prvkem:

- předseda senátu:  ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více 
- člen senátu:  ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více
- jako samostatný rozhodce:       ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více

Zkušenosti s rozhodčím řízením podle těchto pravidel:

Videňská pravidla, pravidla Rozhodčího soudu při Hospodářské a agrarní komoře ČR


Zápis na seznamech (listinách) u těchto stálých rozhodčích institucí:

Rozhodčí soud při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky


Publikační činnost:

www.koblovsky.com