.

       

priac praha

priac day 231123 20

Dne 23.11.2023 se konala prestižní ekonomicko-právní akce PRIAC DAY. Akce byla bohatá na odborné diskuse a výměnu zkušeností v oblasti arbitráže a mezinárodního obchodu. Organizátorem akce byl Mezinárodní rozhodčí soud v Praze při ČMKB (priac.eu).

Naše poděkování patří všem excelentním řečníkům, kteří se podíleli na úspěchu tohoto setkání:
JUDr. Vít Horáček, Ph.D., MBA, předseda předsednictva PRIAC, moderátor konference
JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb., místopředseda představenstva ČAK, advokát a rozhodce
Ing. František Chaloupecký, viceprezident Svazu průmyslu a dopravy České republiky
Ing. Aleš Rod, člen Národní ekonomické rady vlády
Ing. Martin Pýcha, předseda Zemědělského svazu ČR
Prof., Prof.zw., Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, dr.h.c., místopředseda představenstva PRIAC
Ing. Jaromír Čermák, Českomoravská komoditní burza Kladno
Mgr. Štěpán Holub, advokát, rozhodce a člen předsednictva PRIAC
JUDr. Ing. Petr Koblovský, Ph.D., LL.M., advokát, rozhodce a člen předsednictva PRIAC
JUDr. David Řezníček, LL.M., Ph.D., advokát, rozhodce a člen předsednictva PRIAC

Těšíme se na další příležitosti k sdílení našich znalostí a již se intenzivně připravujeme na další aktivní účast počátkem března 2024 na dvoudenní česko-turecké konferenci o rozhodčím řízení a obchodním právu v tureckém Istanbulu.

https://www.ceska-justice.cz/2023/11/musime-posilit-duveru-v-rozhodci-rizeni-zaznelo-na-konferenci-priac-day/