.

       

priac praha

Praha, Kuala Lumpur - V pondělí 19. února byla v Kuala Lumpur podepsána smlouva o spolupráci mezi Mezinárodním rozhodčím soudem v Praze při Českomoravské komoditní burze Kladno (PRIAC) a Asijským mezinárodním arbitrážním centrem (AIAC). Jedná se o významný milník v evropské i asijské mezinárodní arbitráži. Uzavření smlouvy posiluje ambice obou organizací posunout se na přední místo v oblasti alternativního řešení sporů v mezinárodním měřítku, čímž se současně otevírá nová kapitola ve vzájemné spolupráci těchto předních arbitrážních institucí.

AIAC, s více než čtyřicetiletou historií a sídlem v Kuala Lumpur, je dnes jednou z největších stálých rozhodčích institucí v Asii. Její pozice v mezinárodní arbitráži je neotřesitelná díky neustálému zavádění inovací a poskytování služeb na světové úrovni, což zahrnuje modernizaci pravidel pro arbitráže a mediaci, zavedení standardních smluvních formulářů pro stavebnictví a vytvoření mechanismů pro řešení sporů týkajících se doménových jmen.

PRIAC se jako nezávislý rozhodčí orgán specializuje na komoditní arbitráž a mezinárodní obchodní spory. Tento soud poskytuje platformu pro efektivní a spravedlivé řešení sporů s mezinárodním prvkem, a to prostřednictvím odborně vedených rozhodčích řízení. PRIAC přispívá k rozvoji a propagaci arbitráže jako preferované metody řešení komerčních sporů, poskytuje přitom služby a podporu na vysoké profesionální úrovni. PRIAC organizuje odborné diskuse a výměnu zkušeností v oblasti arbitráže, zejména pořádáním každoročních podzimních PRIAC DAYS. Aktuálně je tato arbitrážní instituce aktivně zapojena do organizace česko-tureckého obchodního fóra a konference o rozhodčím řízení a obchodním právu, která se koná počátkem března v Istanbulu.

„Historická smlouva mezi českým PRIAC a malajsijským AIAC signalizuje začátek nové éry spolupráce a vzájemné podpory obou rozhodčích soudů“ uvádí David Řezníček, člen předsednictva PRIAC. Instituce se zavázaly k dalšímu rozvoji a inovacím v oblasti ADR (alternativního řešení sporů), s cílem poskytovat efektivní, transparentní a přístupné služby pro řešení mezinárodních obchodních sporů, vyplývajících z mezinárodního obchodu. Partnerství umožní sdílení odborných znalostí, zkušeností a nejlepších postupů, čímž se posílí pozice obou významných arbitrážních center jako vedoucích institucí v globálním ekosystému alternativního řešení sporů.
Smlouva podtrhuje společný závazek obou institucí k prosazování efektivního využívání ADR, zahrnuje spolupráci v oblastech jako jsou společná organizace konferencí, seminářů, workshopů, sdílení informací o trendech, vývoji a nejlepších praktikách v oblasti alternativního řešení sporů, a také podporu používání ADR v regionech, kde mají strany působnost.

Tato smlouva představuje zásadní krok k posílení kapacit a rozšíření působnosti obou institucí v globálním měřítku, a zároveň podporuje rozvoj a inovace v oblasti řešení sporů. Obě instituce se těší na budoucí spolupráci, která přinese výhody celé ADR komunitě.
Pro další informace o PRIAC a AIAC, jejich službách a příspěvcích k rozvoji mezinárodní arbitráže, lze čerpat z jejich oficiálních webových stránek: www.priac.eu a www.aiac.world

Kontakt:
David Řezníček, člen předsednictva
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
tel. 776100800

Mezinárodní rozhodčí soud v Praze při Českomoravské komoditní burze Kladno (PRIAC) je stálý rozhodčí soud zřízený na základě zákona 229/1992 Sb., o komoditních burzách v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Rozhoduje všechny majetkové spory, které jakkoli souvisí s komoditami obchodovanými na burze. Arbitráž vedená u PRIAC zajišťuje nejvyšší standard nabízených služeb, a to díky precizním pravidlům a nárokům kladeným na rozhodce zapsané na listině PRIAC. Rozhodci Rozhodčího soudu jsou zkušení odborníci, kteří mají praxi při rozhodování sporů jak v České republice, tak v zahraničí.

Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKB) vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Je oprávněna organizovat obchodování s řadou průmyslových a agrárních komodit, odpadů a energií. ČMKB je první energetickou burzou v České republice, obchodování s energiemi organizuje v sekci Energetická burza od roku 2002, obchodování s dřívím v sekci Dřevařská burza od roku 2005 a s pohonnými hmotami v sekci Průmyslové komodity od roku 2019.

Asijské mezinárodní arbitrážní centrum (AIAC), dříve známé jako Kuala Lumpur Regional Centre for Arbitration (KLRCA), je předním centrem pro alternativní řešení sporů (ADR) v Malajsii a širší asijské oblasti. S více než 40 lety zkušeností, AIAC poskytuje nejvyšší kvalitu služeb, flexibilitu a efektivitu v oblasti mezinárodní arbitráže, mediaci a dalších forem ADR.

Praha, 27. února 2024

 

AIAC 01

AIAC 02