.

       

priac praha

Dne 14. července 2020 se bude konat výjezdní regionální zasedání předsednictva PRIAC, tentokráte v Českých Budějovicích. Členové předsednictva se při této příležitosti setkají se zástupci významných regionálních firem a advokátních kanceláří. Tématem rozhovorů bude diskuse o budoucnosti a výhodách rozhodčího řízení, rychlosti rozhodování sporů a specifikách tohoto řízení před Mezinárodním rozhodčím soudem při Českomoravské komoditní burze.