.

       

priac praha

PRIAC zaslal dne 2. února 2021 Rozhodčímu soudu při HK a AK výzvu ke zrušení protiprávního usnesení, kterým byli rozhodci pod pohrůžkou vyloučení z listiny vyzváni, aby oznámili, že nejsou zapsání na listinách jiných stálých rozhodčích institucí. Rozhodčí soud při HK a AK na tento dopis do dnešního dne ani nereagoval a tak byl PRIAC nucen přistoupit k řešení právní cestou.

Dopis RS HKAK 20210202