.

       

priac praha

Místopředseda Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) Prof., Prof.zw., Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek, dr.h.c. a pan Prof. Dr. Ali Yeşilırmak, předseda Rozhodčího soudu při Obchodní a průmyslové komoře Istanbulu (ITOTAM) a paní Dr. Senem Bahçekapili Vincenzi, LL.M., generální tajemnice ITOTAM společně zahájili ve dnech 22. a 24. března 2022 v Istanbulu jednání o trvalé vzájemné profesionální spolupráci těchto významných rozhodčích institucí na poli mezinárodní arbitráže.

 

 

iTONAM