.

       

priac praha

Tisková zpráva:

Významné rozhodčí instituce, český PRIAC a kyrgyzský ICA CCI, uzavřely dohodu o spolupráci

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) stvrdil podpisem dohodu o spolupráci se svým kyrgyzským protějškem ICA CCI. Tato významná arbitrážní centra se dohodla na navázání trvalé spolupráce s cílem přispět ke zkvalitnění česko-kyrgyzských obchodních vztahů, nabídnout českým podnikatelům působícím v Kyrgyzstánu a v širším regionu střední Asie, a zároveň kyrgyzským podnikatelům působícím v Česku a ve střední Evropě, mezinárodně uznávanou platformu pro řešení sporů, která bude schopna řešit jejich případné spory z obchodních transakcí. Podnikatelské subjekty budou moci využít podpory obou rozhodčích institucí.

Smlouvu o spolupráci s Mezinárodním rozhodčím soudem při Obchodní a průmyslové komoře Kyrgyzské republiky (ICA CCI) podepsal v Bishkeku, hlavním městě Kyrgyzstánu, dne 30. září za českou stranu Alexander J. Bělohlávek, místopředseda předsednictva PRIAC. Za ICA CCI připojil svůj podpis její předseda, Prof. Shamaral Yusupovich Maichiev.

Podpis se uskutečnil při příležitosti mezinárodní konference Arbitration and Mediation: New Challenges and Solutions konané v rámci oslav dvacátého výročí ICA CCI v kyrgyzstánském Bishkeku, na níž zástupce PRIAC Alexander J. Bělohlávek rovněž přednášel.

K podpisu smlouvy tak došlo v průběhu konference za přítomnosti představitelů celé řady jiných mezinárodních rozhodčích institucí, jakož i představitelů odborné a akademické veřejnosti z řady států.

Obě instituce, PRIAC a ICA CCI, uzavřenou smlouvu rozšířily o vzájemná prohlášení o uznání obou institucí a jejich mezinárodních zkušeností. Zároveň se ve smlouvě zavázaly, že budou vzájemně informovat podnikatelské subjekty v České republice a v Kyrgyzstánu o možnosti alternativního řešení sporů formou institucionálního rozhodčího řízení u PRIAC a ICA CCI. Obě mezinárodní rozhodčí instituce budou spolupracovat mimo jiné také na vzdělávání odborníků i široké podnikatelské veřejnosti pořádáním společných vzdělávacích akcí a konferencí.

-----------------------

Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze (PRIAC) je stálý rozhodčí soud zřízený na základě zákona 229/1992 Sb., o komoditních burzách v souladu se zákonem č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů. Rozhoduje všechny majetkové spory, které jakkoli souvisí s komoditami obchodovanými na burze. Arbitráž vedená u Mezinárodního rozhodčího soudu při Českomoravské komoditní burze zajišťuje nejvyšší standard nabízených služeb, a to díky precizním pravidlům a nárokům kladeným na rozhodce zapsané na listině PRIAC. Rozhodci Rozhodčího soudu jsou zkušení odborníci, kteří mají praxi při rozhodování sporů jak v České republice, tak v zahraničí.

Českomoravská komoditní burza Kladno (ČMKB) vznikla v roce 1995 dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách a na základě státních povolení udělených Ministerstvem průmyslu a obchodu a Ministerstvem zemědělství. Je oprávněna organizovat obchodování s řadou průmyslových a agrárních komodit, odpadů a energií. ČMKB je první energetickou burzou v České republice, obchodování s energiemi organizuje v sekci Energetická burza od roku 2002, obchodování s dřívím v sekci Dřevařská burza od roku 2005 a s pohonnými hmotami v sekci Průmyslové komodity od roku 2019.

PRIAC ICACCI