.

       

priac praha

 

Osobní údaje:  
   
Jméno:  Petr Veselý
Kontaktní údaje:                             tel.: + 420 478 048 595
URL:  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
URL: www.nomika.cz 

Země profesního působení:        Česká republika 

Vzdělání a kvalifikace:                  
období:  název organizace, obor studia, získaný titul: 
   
1996 – 2001 Právnická fakulta Univerzity Karlovy, titul Mgr.
2002 – 2005 Právnická fakulta Univerzity Karlovy, titul JUDr.

Profesní zkušenosti:                     
období:   název společnosti, město, vykonávaná pozice:  
   
10/2001 – 9/2002 Ministerstvo obrany ČR, Legislativně právní odbor, Oddělení vnitroresortní legislativy
10/2002 – 3/2004 Ministerstvo obrany ČR, Odbor interního auditu, Oddělení finančního auditu, interní auditor
7/2004 – 2/2005 TG Safety Systems Czech, s.r.o. - firemní právník v zahraniční společnosti podnikající v automobilovém průmyslu
3/2005 – 10/2007 Magistrát města Mostu – právník magistrátu a od 6/2006 vedoucí právního oddělení
11/2007 – 10/2008 Advokátní kancelář Mgr. Herese – advokátní koncipient 
12/2008 – 05/2010 Advokátní kancelář JUDr. Bohumily Holubové – advokátní koncipient, od 01/2010 advokát
06/2010 – 6/2016 Holubová advokáti s.r.o. - společník, advokát  
7/2016 – současnost Advokátní kancelář Nomika, www.nomika.cz, advokát, partner

Jazyková vybavenost:
Angličtina – B
Slovenština – C

[A] – plynulá odborná znalost se schopností vést aktivně ústní jednání a zpracovávat procesní usnesení a nálezy bez jakékoli podpory třetí osoby, [B] – aktivní odborná znalost, avšak v případě zpracovávání rozhodnutí nutná alespoň dílčí podpora třetí osoby, [C] – pasivní znalost se schopností pracovat s listinami v jazyce bez nutností překladu.


Členství v profesních a odborných organizacích:


Zkušenosti s rozhodčím řízení v domácím prostředí (počet sporů):

- předseda senátu:  ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více 
- člen senátu:  ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více
- jako samostatný rozhodce:       ✖️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více

Zkušenosti s rozhodčím řízení s mezinárodním prvkem:

- předseda senátu:  ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více 
- člen senátu:  ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více
- jako samostatný rozhodce:       ◻️ do 20         ◻️ od 20 do 50       ◻️ od 50 do 100       ◻️ 100 a více

Zkušenosti s rozhodčím řízením podle těchto pravidel:


Zápis na seznamech (listinách) u těchto stálých rozhodčích institucí:
Mezinárodní rozhodčí soud při Českomoravské komoditní burze se sídlem v Praze


Publikační činnost:

2010                    lektor 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, pracovní právo
od 2011 dodnes  lektor Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kurs Psycholog ve zdravotnictví, blok legislativa
2011, 2016          lektor Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy, přednášení pracovního práva
2013 - 2016        odborné články do časopisu Rekodifikace & Praxe
2014 - 2017        odborné články do časopisu Bulletin advokacie online
od 2017 dodnes odborné články na portál www.epravo.cz